Arg tant / Feminism / Fotoutmaning / Politik / Resor

Valfritt fönster, laddar för extra val genom att ha taktik för att möta SD…

Veckans fönster är Valfritt, så då tar jag ett fönster jag haft på lut ett tag!

IMGP1394Superpampiga fönster i Stockholm, på vägen från Gamla stan till Sergels torg. Sådana här hus byggs inte längre…

Andras valda fönster kan du se HÄR!

Jag laddar för en ny valkampanj, jag hoppas det kan ge mig min energi tillbaka. Den här gången är jag betydligt bättre förberedd både på att prata om Feministiskt Initiativs politik och på att bemöta attackerna  från främst Sverigedemokrater och deras anhängare.

Det heter ofta att vi ”måste ta diskussionen”. När det gäller representanter för SD är min uppfattning att det här inte fungerar. Hur mycket jag än försöker diskutera hamnar vi i en debatt, och efter den anser SDs representant att ingen velat diskutera med dem, eftersom jag vidhåller en annan åsikt än deras rasistiska, homofoba och misogyna.

En stor del av svårigheterna att ta diskussionen är den omdefinition av så många ord och begrepp som SD gör, vilket går att se bara genom att läsa deras principprogram. När vi andra pratar om Sverige och svenskar, och då innefattar alla som bor i landet Sverige, i vissa fall de som är medborgare i Sverige, så pratar SDs representanter om Nationen och Folket. Det är lätt att tro att det betyder samma sak, men det gör det inte. Att tillhöra Nationen och Folket är för en SD-representant betydligt snävare än att bo i Sverige och vara svensk medborgare. De ställer upp ett antal, enligt mig helt orimliga, krav för att höra till Folket och nationen. Så pass stora krav att jag definitivt inte känner att jag ingår i vare sig Folket eller Nationen, och hur ska det då kännas för någon som inte kan räkna sina anor i Sverige bakåt i otaliga generationer?

På samma sätt använde de sin presskonferens i veckan till att byta ut sitt tidigare begrepp ”pensionärer” till det betydligt vidare ”äldrekollektivet”. Där pensionärer är de som enbart är pensionärer och lever på sin pension och äldrekollektivet är alla över en viss ålder och där en del fortfarande arbetar, kanske har hög lön, och därför får marginellt högre skatt enligt rödgrönas budget. Att den här gruppen är betydligt mindre än den grupp som de i den förra valrörelsen kallade fattigpensionärer, det spelar ingen roll. De behöver ett begrepp som gör att de kan hävda att de håller sina vallöften, att det sen bara är semantik och efterkonstruktioner är inget som de bryr sig om.

Gudrun Schyman är en av de som har förstått det här, i en TV-debatt mellan henne och Jimmie Åkesson innan det förra valet skulle de diskutera jämställdhet. Gudrun ville att Jimmie skulle ge en beskrivning av vad han ansåg att ordet betydde, så de kunde börja diskutera från samma utgångspunkt. Jimmie fick någon form av kortslutning av det och svarade något helt annat gång på gång, med ständigt högre stämma. Och det är så det blir. Det är därför rådet att ”ta diskussionen” inte fungerar. För diskussionen kommer ofrånkomligt haverera i princip direkt.

Inledningsvis i en diskussion med någon från SD, när jag står och erbjuder mig tala politik under valkampanjen, så försöker jag få dem att definiera de begrepp de använder. Jag citerar ur deras eget principprogram och vill få dem att förklara ”essensen”, ”folket”, ”nationen”, ”äldrekollektivet” och liknande, och kan även beskriva hur jag ser på orden och varför de är komplicerade att använda enligt mig.

När jag på så sätt visat att jag vet vad de står för (sorgligt ofta bättre än vad representanterna själva vet) så går jag vidare i samtalet och aktar mig för att gå med på deras problembeskrivning. De brukar bland annat hävda att eftersom vi inte lyckats med integrationen (eller assimilationen som SD vill ha och som i sig är mycket problematisk) med de invandrare som kommer hit så är lösningen att ta hit färre. Jag brukar vända på det och diskutera vad vi ska göra för att lyckas bättre med integrationen, och visa på lyckade exempel, för att vi på så sätt ska kunna ta emot fler flyktingar.

De vill även gärna tala om Massinvandringen, så det är alltid bra att ha statistik och siffror om invandringen, som långt ifrån är någon massinvandring i reella tal. Det finns mycket statistik tillgängligt, hos både Migrationsverket och SCB, du kan även läsa om det HÄR! SDs representanter tycker om att överdriva och ljuga, så det är bra att ha fakta i bakfickan. På den katastrofala presskonferensen förra veckan stod Mattias Karlsson och ljög, jag kunde själv snabbt hitta statistik som motsa honom och andra har granskat lögnerna HÄR och HÄR.

Sen talar de gärna om kostnaderna för invandringen genom att enbart titta på just de initiala kostnaderna när en flykting anländer, innan de är integrerade. Jag tycker inte kostnader har någon plats i en diskussion om behövande människor , men det kan ändå vara bra att ha ett motargument som är statistisk underbyggd.

Då kan det vara bra att lyfta fram till exempel alla läkare, lärare och ingenjörer som kommer hit med en komplett utbildning, och vad det skulle kostat Sverige att bekosta deras uppväxt och utbildning, från BB till färdig ingenjör/läkare/lärare. De siffrorna har jag inte i huvudet, men det går säkert att plocka fram. Hittills har jag inte behövt använda siffror i diskussioner, det räcker att börja prata om kostnader för födsel, barnbidrag, förskola, skola, fri sjuk- och tandvård för barn, och så vidare.

Faktum är dessutom det att när flyktingarna kommit in i samhället och börjat arbeta så börjar de direkt att, med sin skatt, betala tillbaka sina kostnader. Beräkningar visar att varje flykting i Sverige innebär netto 1000 kronor plus i statskassan per år. Ett argument jag helst inte tar upp, eftersom människor inte ska räknas i pengar, för tänk om vi började räkna på alla medborgare på det sättet, då skulle vi inte bli många kvar i slutänden.

Sverigedemokraterna tycker om att prata historia och vill gärna att Sverige ska ses i ett romantiskt rosaskimrande ljus, med anor från stormaktstider. det går att utnyttja, men istället prata om att Sverige har en aura i resten av världen att vara ett av världens mest rättvisa och jämställda land. Vi som bor här vet att det inte stämmer fullt ut, men SD hör till den kategori som gärna angriper till exempel feminister genom att påstå att det inte finns orättvisor i Sverige. Så att lyfta upp fattigpensionärer (och inte falla i fällan att prata om äldrekollektivet som SD nu uppfunnit), arbetslösa och sjukskrivna, de grupper som SD före det förra valet sa sig värna om, vars röster de ville ha, och som de nu svikit, är en bra diskussionsfråga, du kan läsa på HÄR.

Lyft även fram mänskliga rättigheter och att Sverige kan vara ett föregångsland inom det. Vi har ett land som är bra att leva i , med gott om utrymme och där invandring dessutom kan göra att glesbygder befolkas, skolor och andra sociala institutioner slipper nedläggning, med långa resor till följd för de få som annars valt att stanna. Vi kan alltså rädda orter och delar av landet om vi bara ser till att de som flyttar dit känner sig välkomna och kan få en försörjning där. Det är det integration ska handla om. Få orter i landet att inse vilket lyft det är för just dem att få ett tillskott av invånare och hur viktigt det är att få tillfälligt placerade individer att vilja stanna.

När invandringen kommer upp till diskussion, som den ofrånkomligen gör när jag diskuterar med SD-representanter, så kommer alltid deras mantra att de visst vill hjälpa de som är utsatt i världen (fast principprogrammet motsäger det till del, väldigt mycket tycker de är andra nationers egna ansvar att ordna) på plats, i den del av världen de flyr i från.

Jag kan hålla med SD i att det bästa är att hjälpa på hemmaplan, så människor slipper med det trauma det innebär att fly. Om det till exempel handlar om fattigdom så är det bättre att hjälpa på plats, genom att se till att det finns möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor där på plats. Det kan vi göra genom att ordna med utbildning och sjukvård, genom att hjälpa till att bygga upp produktion av varor för försäljning, ge individer en bra start i livet för att kunna försörja sig. Men även genom att börja betala rimliga priser för de varor vi köper från fattigare länder.

Det här medför kostnader för att bygga upp social välfärd i andra länder och eventuell lagstiftning för att styra svenska företag att se över arbetsvillkor och avtal, och inte fortsätta att utnyttja arbetskraft i fattiga länder på det sätt som så ofta görs nu. Om SD menade allvar med att hjälpa på plats borde de satsa mer än de andra budgetarna på den post som heter ”Internationellt bistånd”, eller, åtminstone, minst lika mycket. Men de gör de inte, de lägger många miljarder mindre. Nästan 5 miljarder mindre än de rödgröna och 4,5 miljarder mindre än alliansen, som du kan se HÄR. För dem är det bara något som är retoriskt bra att säga, det betyder inget, de tänker inte alls satsa något på det här.

Dessutom är det ytterst viktigt att komma ihåg att det långt ifrån alltid går att hjälpa på plats. Ett land i krig eller konflikt kanske inte går att stanna i, inte heller ett land som drabbats av svår miljökatastrof. I andra fall kan det vara så att de som flyr inte kan stanna i sitt eget land av risk för fängelse, tortyr och repressalier på grund av sina åsikter eller annat. De måste kunna fly, och vi har via FN förbundit oss att ta emot. Asyl hör till de mänskliga rättigheterna, så vi kan inte säga nej och samtidigt påstå att vi står upp för mänskliga rättigheter.

Min åsikt är att de två inte utesluter varandra och att vi självklart ska göra båda, och i diskussion med SDrepresentanter framhåller jag det. Sen påpekar jag att om de menar allvar med att hjälpa på plats så borde de se till att avsätta medel för det.

Det är lättare att prata med sympatisörer än med representanter. Sympatisörerna har oftast någon enstaka fråga de vet något om, och om jag då kan visa hur SD både röstat tidigare och hur de skriver i sitt principprogram så kanske jag inte övertygar dem, men jag ger dem i alla fall förhoppningsvis något att tänka på.

Representanterna är näst intill omöjliga att tala med, så jag lägger hellre mitt krut på att prata med andra och visa upp min och Feministiskt Initiativ vision om det framtida samhället. Ett varmare, omtänksamt och solidariskt samhälle där vi hjälps åt och alla har sin plats att fylla.

Tillägg 20141214: Bra artikel för att bygga på argumentationen finns HÄR!

IMGP2964

Jag kan tycka det är positivt att Sverigedemokraterna nu så tydligt talat om att det är en enda fråga de har på sin agenda, så pass att de till och med kallar extra valet för en ”folkomröstning om invandring”. Jag tycker även om att Socialdemokraterna börjat kalla dem fascister, för det är precis vad de är, även om de använder andra ord för att beskriva sig själva. Allt det här underlättar de diskussioner jag ser framför mig i valkampanjen.

Jag behöver dock repetera deras principprogram, tur jag dessutom har lagt tid på att analysera det. Om du vill repetera så hittar du mina analyser här:

Sverigedemokraternas inledning till sitt principprogram skrev jag om HÄR!

Sveri gedemokraterna och demokratin skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och människan skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och socialkonservatismen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och nationalismen skrev jag om HÄR!

Sverigedemokraterna och nationen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och staten skriver jag om HÄR.

Sverigedemokraterna och kulturen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och mångkulturalismen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och invandringen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och den ideella sektorn skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och religionen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och samhällsbyggnaden skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och ekonomin skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och arbetsmarknaden skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och välfärden skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och rättssamhället skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och försvaret skrev jag om HÄR!.
Sverigedemokraterna och energipolitiken skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och omsorgen om djur och natur skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och omvärlden skrev jag om HÄR.

SD och Rasismen skrev jag om HÄR!
SDs valmanifest skrev jag om HÄR!
SD och vad som är svenskt skrev jag om HÄR!
SD och presskonferensen 2 december 2014 skrev jag om HÄR!

22 tankar om “Valfritt fönster, laddar för extra val genom att ha taktik för att möta SD…

 1. Just nu är jag så himla trött på alla politiker. Sätt dom i en sandlåda med var sin spade och hink. Bind fast dom i en sele och utse andra representanter för de olika partierna. Någon därute måste väl i all sin dar ha sin ideologi kvar! Det håller inte att kasta skit på varandra och aldrig tala om vad man själv vill och står för. Soffliggarna kommer att vara många vid extravalet och det finns endast ett parti som vinner på det! TVI!

  Gilla

 2. Härligt pampigt hus med fina fönster!

  Du har också som vanligt en lång, pampig text med många kloka analyser. I min kommun så bjöds tidigare Gudrun Schyman in för att hålla tal. Den som tog initiativ till det var en moderat ledande tjej i kommunen! Stora salen var fullsatt och Gudrun höll ett lysande tal med massor med fakta och statistik som visade på hur vardagen är idag i Sverige. Såå intressant! Jag röstar inte på Fi men på ett annat feministiskt parti! Men heder åt Gudrun som fortfarande kämpar på!

  Gilla

 3. Tur att så pampiga fönster finns bevarade! Fruktar den tid då allt ät likriktat inom arkitekturen!
  I kväll är jag trött och orkar inte tänka på politik!
  Ha en skön lördagskväll!

  Gilla

 4. Jeg tror de har kopiert eller deler ganske så mange standpunkt med Frp her.
  Heller ikke et parti som ser mennesker som mennesker, uansett.
  Klem 🙂

  Gilla

 5. Jag satt och skrattade när björn söder i tv står och ber att Stefan och Magdalena skall be om ursäkt för de kallat SD för facicter. Gött det kommer en historiker efter som säger att de är facicter…. 😛 Hoppas folk inser nu och inte röstar på dem

  Gilla

 6. Vilka fantastiska fönster det finns i Stockholm!! Hur kunde jag missa dem?? Men tack för bilden.

  Och vilken fin text du fått ihop igen!! Bravo Freja!!! Och jag behöver ju inte säga att jag håller med om allt!

  Kram

  Gilla

 7. Fint fönster!
  Oj, vad jag håller med mycket i det du säger.
  Gillar verkligen dina inlägg och gillar att få bättre vetande till mig *tack*
  Är rädd för SD för jag tycker mig känna att de kommer att sålla mera efter de har fått bort alla som finns eller har kommit hit. Då ger de sig på nästa svaga grupp osv. Gudrun är en skärpt talare med andra ord en intelligent kvinna. Farlig i mångas ögon/ kram
  http://spanaren55.bloggplatsen.se

  Gillad av 1 person

  • Bra inlägg och jag tycker att det är bra argument du tar fram å som du säger så är det nog sällan nödvändigt. Tror nästan det kan vara dåligt eftersom det känns som att deras siffror är hittepå och det därför kan bli jobbigt att fajtas med ngn som inte spelar på lika villkor. Hoppas fler inser att de är fascister, det var en forskare i tidningen (gp) som skrev att det är uppenbart att den som skrev SD:s partiprogram är medveten om att hen är fascist! 😁

   Kramar

   Gillad av 1 person

 8. Otroligt vackra fönster där! Synd att dom inte bygger på det viset längre… Jag har sett exempelvis i Cartagena hur dom ändå försöker bevara dom gamla husen. Behåller och fräschar upp fasaden, blåser ut resten och bygger nytt bakom. Blir alltså helt nya hus med den gamla fasaden kvar. Himla bra tillvägagångssätt! 🙂

  Gillad av 1 person

 9. Det är enkelt att tänka att om man är färre som ska dela på kakan så blir det mer över till mig. Problemet med den analysen är att dels stämmer det inte. Att ta emot människor från andra länder kostar pengar, men det ger också utveckling och pengar OCH det vore INHUMANT att inte hjälpa människor som är i behov av hjälp. Att det alltid funnits karismatiska ledare som valt ut grupper som vi andra ska tycka illa om kan man tycka skulle gett oss en historia på hur det går om man tänker så (Hitler, Stalin m.fl), men någonstans på vägen så verkar folk skita i det. Man ser bara möjligheten att få en större kaka själv. Att tänka så leder inte till vare sig världsfred, framtidshopp eller utveckling. Att dessa SD nu dessutom kostar oss så (svordom) mycket pengar när vi nu ska ha ett nyval gör mig än mer upprörd. Dessa hundrattalsmiljoner och arbetstimmar som nyvalet kostar hade vi kunnat lägga på pensionärer, skolbarn, forskning, sjukvård….SD har dessutom klart och tydligt deklarerat att de kommer göra samma sak med alliansens förslag på hur pengar ska fördelas. De kommer smula sönder även alliansens förslag. Man hoppas att folk ska förstå att om pengarna ska räcka till NÅGONTING överhuvudtaget i framtiden, så kan man inte rösta på SD. Man kan ju hoppas att t.ex de moderater som röstade på SD istället för Reinfeldt, för att han var för invandrarvänlig, tänker om till det här nyvalet. SD är inte nytänkande. SD är problem, taskig ekonomi och bråk.

  Gillad av 1 person

 10. Pingback: Gilla Årskrönika 2014 del 2 | Freja funderar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.